Lutakon asukkaat ry

Tervetuloa!
Lutakon alueelle on perustettu uusi asukasyhdistys nimeltään Lutakon Asukkaat ry. Se toimii alueen kehittäjänä ja asukkaiden toiveiden tulkkina. Yhdistyksen tavoitteena on edistää Lutakon alueen kehittymistä viihtyisänä, turvallisena ja toimivana ympäristönä eri ikäryhmät huomioiden.

Yhdistys

Yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. 

Yhdistyksen arvona ja periaatteena on, että toiminnassa huomioidaan laajasti eri ikäryhmät ja erityisryhmät. Lutakon Asukkaat ry edistää yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä. Lutakon alue on rakentumassa vuonna 2022 lopulliseen muotoonsa. Taloyhtiöitä on useita kymmeniä ja asukkaita reilusti yli kolmetuhatta. Alueella toimii myös useita yrityksiä ja yhdistyksiä. Asukasyhdistys haluaa tuoda esiin näiden kaikkien tahojen mielipiteitä ja toiminnan kehittämiseen liittyviä asioita.

Yhdistys järjestää ja tukee alueen asukkaille suunnattua yhteistoimintaa ja erilaisia tapahtumia, joita voivat olla esim. kulttuuritapahtumat, tasokkaat taide-elämykset,  asukasillat, ryhmäliikunta ynnä muut tilaisuudet. 

Yhdistys pyrkii myös edistämään Lutakkoon liittyvää tutkimusta ja alueen dokumentaatiota. Yhdistys toimii yhteistyössä kaupungin ja eri sektorien toimijoiden kanssa edistääkseen Lutakon alueen kestävää ja innovatiivista kehittymistä sekä yleistä viihtyvyyttä. Näitä toteutetaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Ajankohtaista

Lutakon Asukkaat ry käynnisti toimintansa syksyllä 2021. Syksy meni yhdistyksen järjestäytymisessä. Alkuvuodesta 2022 jätettiin Jyväskylän kaupungille kaksi avustushakemusta erilaisten kulttuuritapahtumien järjestämiseksi ja toimintamenoihin. Varsinaisten tapahtumien järjestäminen aloitetaan keväällä 2022 koronatilanteen sallimissa rajoissa.

KUTSU: Yhdistyksen vuosikokous 2022
Aika: Maanantai 30.5.2022 klo 18:00
Paikka: Hotelli Alexandra, Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä

ESITYSLISTA
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

• Kokouksen avaus

• Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

• Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

• Hyväksytään kokouksen esityslista

• Esitetään päättyneen toimikauden 2021 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

• Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

• Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus alkaneelle kalenterivuodelle

• Valitaan yhdistykselle hallitus. Säännöt: “Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuosikokous valitsee 5–10 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.”

• Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja

• Kokouksen päättäminen

Viestintä
Vuoden 2022 aikana yhdistys avaa Facebook- ja Instagram -sivut. Nämä toimivat viestintäkanavina alueen asioista ja tapahtumista verkkosivujen lisäksi. Viestinnän vahvistamiseksi yhdistys toimittaa Lutakon asukaslehden. Lehdessä kerrotaan yhdistyksen toiminnasta, alueen palveluista ja muista alueen väestöä koskevista asioista. Lehti pyritään rahoittamaan mainostuloilla ja levityksessä tehdään yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Yhteystiedot

Toivotamme kaikki halukkaat lämpimästi tervetulleeksi mukaan toimintaan. Otamme mielellämme vastaan ideoita ja ehdotuksia siitä, miten yhdistys voisi edistää alueen kehittämistä ja tarjota miellyttäviä elämyksiä alueen asukkaille.

Sähköposti: lutakon.asukkaat@gmail.com

Hallitus
Eija-Irene Valkola, puheenjohtaja
Jari Ritsilä, varapuheenjohtaja 
Vuokko Joutsen, varainhoitaja
Vesa Kokko, sihteeri
Jarmo Valkola, kulttuurivastaava
Martti Boman, talkoovastaava

Liity jäseneksi
Asukasyhdistykseen voit liittyä täyttämällä jäsentietolomakkeen. Henkilöjäsenille liittyminen on ilmainen, eikä velvoita mihinkään. Taloyhtiöiden ja yritysten vuotuinen jäsenmaksu on 50 euroa.

Jäsentietolomakeet:
Henkilöjäsenet
Taloyhtiöt ja yritykset

Lutakon asukkaat ry